Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Η Ακρόπολη των Μυκηνών


Οι Μυκήνες ήταν αρχαία πόλη της Αργολίδας κατά τη 2η χιλιετία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του ελληνικού πολιτισμού και ένα από τα ισχυρότερα στρατιωτικά φρούρια που δεσπόζουν στο μεγαλύτερο μέρος της νότιας Ελλάδας.

Η Ακρόπολη των Μυκηνών κατοικούνταν από την πρώιμη νεολιθική έως και την πρώιμη και μέση Ελλαδική περίοδο. Κατά τη διάρκεια της εποχής του Χαλκού το οικιστικό σχέδιο των Μυκηνών περιλάμβανε έναν οχυρωμένο λόφο που περιβάλλεται από μικρά χωριά και κτήματα. Στο απόγειο της δόξας τους το 1350 π.Χ,  το κάστρο και η κάτω πόλη κατοικούνταν από περίπου 30.000 κατοίκους και η έκταση της κυμαινόταν γύρω στα 32 εκτάρια.

Από το 12ο αιώνα π.Χ  με την κάθοδο των Δωριέων άρχισε η παρακμή των Μυκηνών. Η καταστροφή του κράτους των Χετταίων, καθώς και η απώλεια των Αιγυπτιακών αγορών άρχισαν σιγά-σιγά να κλονίζουν τις Μυκήνες.

Η καταστροφή συμπληρώθηκε από τους Ηρακλειδείς, μετά το φόνο του Αγαμέμνονα, στη συνέχεια οι Δωριείς δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να πατήσουν το 1100 π.Χ τη χώρα. Από τότε οι Μυκήνες έπεσαν στην αφάνεια, μέχρι τους περσικούς πολέμους όπου λίγοι πολεμιστές τους πήραν μέρος στη μάχη των Θερμοπυλών και των Πλαταιών.

Στη συνέχεια καταστράφηκαν ξανά το 468 π.Χ από τους Αργείους, οι παλιοί κάτοικοι των Μυκηνών σκορπίστηκαν σε όλη την Ελλάδα φτάνοντας μέχρι τη Μακεδονία, βέβαια παρέμειναν μερικοί κάτοικοι μέχρι το 150 μ.Χ, και πιθανόν η πόλη μετά ερημώθηκε τελείως. Η παράδοση αναφέρει ότι οι Μυκήνες ιδρύθηκαν από τον Περσέα εγγονό του βασιλιά του Άργους Ακρισίου.

Οι Μυκήνες σε τρισδιάστατη αναπαράσταση.

Στις 30 Αυγούστου του 2020 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον αρχαιολογικό χώρο και δόθηκε μεγάλη μάχη από τους πυροσβέστες, ώστε να κρατηθεί το μουσείο και ο αρχαιολογικός χώρος.  Οι Μυκήνες είναι ο δεύτερος σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικός χώρος της Ελλάδας μετά την Ακρόπολη, όλοι εφιστούσαμε την προσοχή, λέγοντας ότι ο χώρος έχει ξεχαστεί και αφεθεί στην τύχη του, τώρα πια είναι αργά η καταστροφή έγινε.


Πληροφορίες αντλήθηκαν από την πηγή