Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Μίλητο - Δείτε το βίντεο

H πόλη της Μιλήτου στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας, αναβιώνει στην παραγωγή Εικονικής Πραγματικότητας «Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Μίλητο».
Η παραγωγή αυτή, στο ειδικό περιβάλλον εμβύθισης της «Θόλου», αξιοποιεί ορισμένα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, που επιτρέπουν πλέον την ανάπτυξη πολλαπλών κατευθύνσεων της ψηφιακής ζωής στον εικονικό χώρο και όχι μιας προδιαγεγραμμένης πορείας.
Νέο στοιχείο είναι η ρεαλιστική βλάστηση, η οποία έχει δυναμικά μεταβαλλόμενη συμπεριφορά με βάση τις αντίστοιχες εναλλαγές της φοράς και της έντασης του αέρα στο χώρο. Η παραγωγή ενσωματώνει επίσης σχετικό μοντέλο δυναμικού υπολογισμού της θέσης του ήλιου ανάλογα με το γεωγραφικό μήκος και πλάτος τη δεδομένη χρονική στιγμή στο παρελθόν.

Η Μίλητος βρίσκεται στη θέση που παλαιότερα κατείχε το χωριό Balat, το οποίο καταστράφηκε από σεισμό το 1955. Τα ευρήματα των ανασκαφών ενισχύουν την παράδοση για κρητική παρουσία στην περιοχή (περίπου 16ος αιώνας π.Χ.). 

Τη μινωική εγκατάσταση τη διαδέχτηκε, σχεδόν χωρίς διακοπή, ο μυκηναϊκός οικισμός, ενώ η επανίδρυση της Μιλήτου από Ίωνες αποίκους τοποθετείται γύρω στο 1050 π.Χ.

Στην αρχαϊκή περίοδο, η Μίλητος υπήρξε το θέατρο των σημαντικότερων επιστημονικών ανακαλύψεων. Στις αρχές του 6ου αι. π.Χ. οι Μιλήσιοι Θαλής, Αναξίμανδρος και Αναξιμένης, αναζητώντας τα πρωταρχικά στοιχεία του κόσμου, έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας επιστημονικής, αιτιοκρατικής ερμηνείας, απαλλαγμένης από τις μυθικές γενεαλογίες.

Στα Κλασικά χρόνια, μετά την καταστροφή της πόλης από τους Πέρσες το 494 π.Χ., η Μίλητος συνέχισε πιθανόν να κατοικείται σε αρκετά περιορισμένη κλίμακα. Η επανίδρυση της πόλης όμως έγινε το 479 π.Χ. Ακολουθήθηκε το ιπποδάμειο σύστημα, που πήρε το όνομά του από τον Ιππόδαμο, ο οποίος ήταν από τη Μίλητο και θεωρείται ο θεμελιωτής της πολεοδομίας της κλασικής πόλης.


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού http://miletus.ime.gr/


Πληροφορίες αντλήθηκαν από την πηγή