Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Η Ακρόπολη των Μυκηνών


Οι Μυκήνες ήταν αρχαία πόλη της Αργολίδας κατά τη 2η χιλιετία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του ελληνικού πολιτισμού και ένα από τα ισχυρότερα στρατιωτικά φρούρια που δεσπόζουν στο μεγαλύτερο μέρος της νότιας Ελλάδας.

Η Ακρόπολη των Μυκηνών κατοικούνταν από την πρώιμη νεολιθική έως και την πρώιμη και μέση Ελλαδική περίοδο. Κατά τη διάρκεια της εποχής του Χαλκού το οικιστικό σχέδιο των Μυκηνών περιλάμβανε έναν οχυρωμένο λόφο που περιβάλλεται από μικρά χωριά και κτήματα. Στο απόγειο της δόξας τους το 1350 π.Χ,  το κάστρο και η κάτω πόλη κατοικούνταν από περίπου 30.000 κατοίκους και η έκταση της κυμαινόταν γύρω στα 32 εκτάρια.