Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Ο Τρωίλος ο Ηλείος ο αρχαίος Έλληνας ολυμπιονίκης

Ο Τρωίλος ο Ηλείος (γιος του Αλκίνοου, 4ος αιώνας π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας ολυμπιονίκης με καταγωγή από την Ηλεία, ο οποίος στέφθηκε δύο φορές νικητής στα ιππικά αγωνίσματα της συνωρίδος και του τέθριππου πώλων κατά τους 102ους (372 π.Χ.) ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας. 

Ο Τρώιλος κέρδισε ενώ παράλληλα υπηρετούσε και ως ελλανοδίκης (κριτής), κάτι που μετέπειτα έκανε τους Ηλείους να αποκλείσουν τους εν ενεργεία ελλανοδίκες από το να λαμβάνουν μέρος στους αγώνες. Επίσης αναφέρεται πως στην Ολυμπία υπήρχε λίθινο άγαλμα του Τρωίλου το οποίο είχε φιλοτεχνήσει ο Λύσσιπος, και βρισκόταν δίπλα σε αυτό της Κυνίσκας. 

Ιστορικές μαρτυρίες

[6-1.4] ...... πλησίον δὲ τοῦ Κλεογένους Δεινόλοχός τε κεῖται Πύῤῥου [τε] καὶ Τρωίλος Ἀλκίνου. τούτοις γένος μὲν καὶ αὐτοῖς ἐστιν ἐξ Ἤλιδος, γεγόνασι δέ σφισιν οὐ κατὰ ταὐτὰ αἱ νῖκαι: ἀλλὰ τῷ μὲν ἑλλανοδικεῖν τε ὁμοῦ καὶ ἵππων ὑπῆρξεν ἀνελέσθαι νίκας τῷ Τρωίλῳ [δὲ] τελείᾳ τε συνωρίδι καὶ πώλων ἅρματι --Ὀλυμπιάδι δὲ ἐκράτει δευτέρᾳ πρὸς ταῖς ἑκατόν,

[1.5] ἀπὸ τούτου δὲ καὶ νόμος ἐγένετο Ἠλείοις μηδὲ ἵππους τοῦ λοιποῦ τῶν ἑλλανοδικούντων καθιέναι μηδένα--, τούτου μὲν δὴ τὸν ἀνδριάντα ἐποίησε Λύσιππος: ....... - Παυσανίου Ἑλλάδος Περιήγησις 6. Ἠλιακῶν Β' [6]

[6-1.4] ..... Κοντά στον Κλεογένη, βρίσκονται ο Δεινόλοχος, γιος του Πύρρου, και ο Τρωίλος, γιος του Αλκίνου . 'Ήταν κι αυτοί από την 'Ηλιδα, αλλά δεν είχαν νικήσει στα ίδια αγωνίσματα. Ο Τρωίλος ήταν ελλανοδίκης και συγχρόνως νίκησε στη συνωρίδα με αναπτυγμένα άλογα και στην αρματοδρομία με πουλάρια.

5. Αναδείχτηκε νικητής στην εκατοστή δεύτερη ολυμπιάδα. Μετά απ' αυτή οι Ηλείοι θέσπισαν νόμο που απέκλειε τους ελλανοδίκες από τους ιππικούς αγώνες. Ο ανδριάντας τον Τρωίλου ήταν έργο του Λυσίππου. .........


Πληροφορίες αντλήθηκαν από την πηγή