Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Ποιοι ήταν οι Επώνυμοι ήρωες στην Αρχαία Ελλάδα

Επώνυμος ήρωας ονομάζεται ο ήρωας που έχει δώσει το όνομά του σε μια περιοχή, πόλη ή νησί ή ακόμη και σε λαό. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε στην αρχαία Ελλάδα, αλλά η χρήση του συνεχίζεται έως και σήμερα. Η χρήση του όρου επώνυμος γενικότερα αφορά αυτόν του οποίου η ονομασία δόθηκε σε πρόσωπο ή πράγμα.

Παραδείγματα επώνυμων ηρώων:

 • Άνδρος, επώνυμος ήρωας και οικιστής του νησιού Άνδρου.
 • Αρκάς, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας και γενάρχης των Αρκάδων.
 • Θέσπιος, επώνυμος ήρωας της πόλης των Θεσπιών της Βοιωτίας.
 • Θήβη, επώνυμη ηρωίδα των Θηβών της Βοιωτίας.
 • Ιταλός, επώνυμος ήρωας της Ιταλίας.
 • Λοκρός, γενάρχης, βασιλιάς και επώνυμος ήρωας της φυλής των Λοκρών.
 • Πατρέας, επώνυμος ήρωας και οικιστής των Πατρών.
 • Πίερος, επώνυμος ήρωας της Πιερίας.


Ονομαστικά όλοι οι Επώνυμοι ήρωες

Α

 • Αίολος ο Θεσσαλός
 • Αγάθυρνος
 • Άδανος
 • Αζάνας
 • Αιανός
 • Αιτωλός
 • Ακάδημος
 • Ακασαμενός
 • Ακεσαμενός
 • Ακρίας
 • Αλίαρτος (μυθολογία)
 • Αλίφηρος
 • Άμβρακας
 • Άνδρος (μυθολογία)
 • Ανθείας
 • Αργανθώνη
 • Αρκάς (μυθολογία)
 • Άφιδνος
 • Αχαιός (μυθολογία)

Β

 • Βάργυλος
 • Βοιωτός
 • Βουζύγης
 • Βύζας

Γ

 • Γόρδυς
 • Γλάφυρος
 • Γρανικός (μυθολογία)

Δ

 • Δάμασκος
 • Δάρδανος
 • Δάρδανος ο Ιλλυριός
 • Δέκελος
 • Δίομος
 • Δύμας
 • Δαορθώ
 • Δαύνος
 • Δελφός

Ε

 • Έβρος (μυθολογία)
 • Έλλην
 • Επειός ο Ηλείος
 • Ερύθρας
 • Ερμίων
 • Ευδάνεμος

Η

 • Ηδωνός
 • Ηλείος
 • Ηλεύς
 • Ήμαθος
 • Ήπειρος (μυθολογία)

Θ

 • Θεισοεύς
 • Θεσπρωτός (μυθολογία)
 • Θεσσαλός
 • Θήρας
 • Θράκη (μυθολογία)

Ι

 • Ιάπυξ
 • Ιάλυσος (μυθολογία)
 • Ιδαίος
 • Ίθακος
 • Ιλλυριός
 • Ίσμαρος (μυθολογία)
 • Ιταλός (μυθολογία)

Κ

 • Κάσος (μυθολογία)
 • Κέλαινος
 • Κίλικας
 • Κόρινθος (μυθολογία)
 • Κύπρος (μυθολογία)
 • Κάλυδνος
 • Κάμειρος (μυθολογία)
 • Κάνωπος (μυθολογία)
 • Καρ
 • Καύκασος (μυθολογία)
 • Καυλώνας
 • Κερόεσσα
 • Κλείτωρ (βασιλιάς)
 • Κρότων (μυθολογία)
 • Κραγαλέας
 • Κρήτη (μυθολογία)
 • Κριός (μυθολογία)
 • Κρίσος
 • Κρόκωνας
 • Κτίμενος
 • Κύδων
 • Κύναιθος (μυθολογία)
 • Κύνος (μυθολογία)
 • Κυρήνη (μυθολογία)

Λ

 • Λακίνιος
 • Λάκιος
 • Λαμψάκη
 • Λας (μυθολογία)
 • Λεύκιππος ο Μεταποντινός
 • Λέσβος (μυθολογία)
 • Λευκάδιος (μυθολογία)
 • Λεύκωνας
 • Λίνδος (μυθολογία)
 • Λοκρός
 • Λυδός
 • Λυκωρέας

Μ

 • Μάλος
 • Μαντινέας
 • Μελάνιππος
 • Μεσσήνη (μυθολογία)
 • Μινύας
 • Μόψος ο Λαπίθης
 • Μυκηνέας
 • Μυκήνη
 • Μύλας
 • Μύσκελος

Ν

 • Ναύπλιος
 • Νήριτος
 • Νίκαια (μυθολογία)

Ο

 • Οάξης
 • Όγκος (μυθολογία)
 • Οιόλυκος
 • Οπούντας (μυθολογία)
 • Όρμενος
 • Ορχομενός (μυθολογία)

Π

 • Πάφος (μυθολογία)
 • Παμφυλία (μυθολογία)
 • Πάνδροσος
 • Πανοπέας (μυθολογία)
 • Πατρέας
 • Πελασγός
 • Πίερος
 • Πίσος
 • Πύλαντας
 • Πύρριχος (μυθολογία)

Ρ

 • Ράρος
 • Ρόδος (μυθολογία)

Σ

 • Σάγαρις
 • Σαισάρα
 • Σαλαμίνα (μυθολογία)
 • Σαλμωνέας
 • Σάμωνας
 • Σανάπη
 • Σάρδος
 • Σαρδώ
 • Σάρωνας
 • Σατυρία
 • Σέλινος
 • Σίδη (μυθολογία)
 • Σίθωνας
 • Σικελός
 • Σίκιννος
 • Σικυώνας
 • Σινώπη (μυθολογία)
 • Σίρις (μυθολογία)
 • Σκύθης
 • Σμύρνα (μυθολογία)
 • Σύμη (μυθολογία)

Τ

 • Ταίναρος
 • Τεγεάτης
 • Τελμισσός (μυθολογία)
 • Τραπεζέας
 • Τρικόλωνος
 • Τρίφυλος

Φ

 • Φάληρος
 • Φάρις
 • Φθίος
 • Φλίας
 • Φλεγύας
 • Φοίνιξ (μυθολογία)
 • Φύλακος
 • Φώκος

Χ

 • Χαίρωνας

Ψ

 • Ψωφίς (μυθολογία)
 • Ψώφις

Ω

 • ΏλενοςΠληροφορίες αντλήθηκαν από τις παρακάτω πηγές:

Πηγή1 / Πηγή2