Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης του Τύμβου Καστά Αμφίπολης. Η κατασκευή του εξωτερικού κελύφους στο μνημείο

Ομόφωνα γνωμοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για την έγκριση της αρχιτεκτονικής προμελέτης κατασκευής εξωτερικού κελύφους του χώρου 1 –μεταξύ του περιβόλου και του πρώτου διαφραγματικού τοίχου που κοσμείται με τα γλυπτά των Σφιγγών- στο ταφικό μνημείο στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, καθώς και της προμελέτης ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, καθώς και των διαδρομών επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο.

Το προτεινόμενο εξωτερικό κέλυφος του Χώρου 1 του Ταφικού Μνημείου, έχει ως στόχο: 

- τη μόνιμη προστασία  του χώρου αυτού, στον οποίο  δεν σώζεται το προστώο και η στέγη, από την  υγρασία και τις εξωτερικές  καιρικές συνθήκες, καθώς οι τοίχοι του έχουν ευαίσθητα επιχρίσματα  και χρώματα. 

- τη συμβολή στην εξασφάλιση σταθερών συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, με την επιπρόσθετη τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικής  εγκατάστασης για ολόκληρο το Ταφικό Μνημείο, συμπεριλαμβανομένου  του φωτισμού και της δυνατότητας  κλιματισμού των χώρων. 

Η κατασκευή του προτεινόμενου κελύφους, σχεδιάστηκε, ώστε να αναφέρεται στην γεωμετρία και τις διαστάσεις του αρχαίου προστώου χωρίς να το αντιγράφει, με απολύτως αφαιρετικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Στόχος είναι η αρμονική παρουσία του στον χώρο σε σχέση με το μνημειακό σύνολο, εξυπηρετώντας παράλληλα λειτουργικές ανάγκες, όπως η προσβασιμότητα και η θέαση από τον επισκέπτη. 

Οι μελέτη εκπονήθηκε από τον Μιχάλη Λεφαντζή, Δρ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό του ΥΠΠΟΑ, Προϊστάμενο Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών και μελετητή / επιβλέποντα των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου από την ανακάλυψη του Ταφικού Μνημείου ως σήμερα.


Δείτε το βίντεο