Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Πόλη με Ελληνική γραφή στην Ινδία πριν από 9500 έτη

Αὐτὸ τὸ ἄρθρον τὸ εἶχα διαβάσει πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν, τὸ ἔψαχνα καὶ μου τὸ ἔστειλε ἐχθὲς ὁ καλὸς φίλος Χρῆστος.

Ναί, τὰ εὑρήματα ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα πὼς αὐτὴ ἡ πόλις ἦταν Ἑλληνική!!! Ἀλλὰ αὐτὰ ἐξετάζονται μόνον ἀπὸ ἐκτὸς Ἑλλάδος γνῶστες….

Οἱ ἐντὸς Ἑλλάδος τὰ …ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικῶς! Τὰ περιφρονοῦν!

Βλέπετε, τὰ εὑρήματα εἶναι πάρα πολλά, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, καὶ βοοῦν… Κάποιοι ἀρνοῦνται νὰ τὰ συνδυάσουν μεταξύ τους…

Δὲν πειράζει....

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὸ ζήτημα δὲν εἶναι αὐτοί, ἀλλὰ οἱ ἄλλοι. Αὐτοὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται. Κι αὐτοὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται βλέπουν πλέον πόσο πιὸ πίσω ξεκίνησαν ὅλα!

Ὄχι βέβαια πρὸ 9.500 ἐτῶν μόνον… Ἀλλὰ πίσω… Πολὺ πίσω!

Διαβάστε από το περιοδικό ΔΑΥΛΟ, τεύχος 243, Μάρτιος 2002
Πηγή