Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Η ίδρυση των Μυκηνών από τον Περσέα. Πως η πόλη πήρε το όνομα της και πως κατά τον μύθο χτίστηκαν τα τείχη της


Tα δίδυμα Άβαντα και της Ωκάλειας ήταν ο Ακρίσιος και ο Προίτος. Όταν μεγάλωσαν ο Ακρίσιος έδιωξε τον Προίτο και πήρε του θρόνου του Άργους.

Ο Προίτος έφυγε στη Μικρά Ασία στην αυλή του βασιλιά Ιοβάτη ο οποίος του έδωσε την κόρη του Σθενέβοια για γυναίκα του. Με το στρατό του Ιοβάτη ο Προίτος εξεστράτευσε εναντίον του αδελφού του.

Κατά τη διάρκεια όμως της μάχης τα δύο αδέλφια τα βρήκανε έτσι ο Προίτος πήρε την Τίρυνθα και ο Ακρίσιος το Άργος. Ο εγγονός του Ακρίσιου ο Περσέας αφού έσωσε την Ανδρομέδα και την παντρεύτηκε, γύρισε στην Πελοπόννησο μετά τον κατά λάθος φόνο του Ακρίσιου είτε στην Λάρισα είτε στη Σέριφο.

Εκεί ζούσε ο βασιλιάς της  Τίρυνθα ο πενθείς γιος Μεγαπένθης, γιος του Προίτου και της Σθενέβοιας, ο Περσέας αντάλλαξε το Άργος με την Τίρυνθα και έχτισε τις Μυκήνες.

Σύμφωνα με τον Παυσανία τους έδωσε αυτό το όνομα γιατί εκεί του έπεσε ο «μύκης» (θήκη) απ' το ξίφος του, μια άλλη εκδοχή είναι ότι ενώ διψούσε βρήκε έναν μύκητα και τραβώντας το είδε ότι υπάρχει μια πηγή, η πηγή Περσία που υπάρχει ακόμα και σήμερα

Ο Περσίας ανέθεσε στους κύκλωπες να χτίσουν τα τείχη γι’ αυτό ονομάστηκαν κυκλώπεια τείχη. Η Ακρόπολη των Μυκηνών χτίστηκε στα 280 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Κατά τη 2η χιλιετία π.Χ οι Μυκήνες ήταν από τα μεγαλύτερα κέντρα του ελληνικού πολιτισμού από το 12ο αιώνα άρχισε η παρακμή.  Η καταστροφή του Μυκηνών μπορεί να οφείλεται είτε στην καταστροφή το κράτος των Χετταίων που ήταν οι μοναδικοί φορείς από το 17ο αιώνα της τεχνικής επεξεργασίας του σιδήρου, είτε από την απώλεια των Αιγυπτιακών αγορών.  Η καταστροφή αυτή συμπληρώθηκε από τους Ηρακλειδείς.

Μετά το φόνο του Αγαμέμνονα το κράτος των Ατρειδών έπαψε να υπάρχει και οι Δωριείς το κατέλαβαν το 1100 π.Χ , λίγοι από τους πολεμιστές του Μυκηνών πήραν μέρος στις μάχες των Θερμοπυλών και των Πλαταιών.

Οι Μυκήνες καταστράφηκαν ξανά το 468 π.χ. από τους Αργείους οι οποίοι μοίρασαν την περιοχή στους φτωχούς πολίτες του Άργους. Οι κάτοικοι των Μυκηνών διασκορπίστηκαν φτάνοντας μέχρι την Μακεδονία βέβαια υπήρχαν ακόμα στην παλιά πόλη μερικοί κάτοικοι οι οποίοι έζησαν εκεί μέχρι το 150 π.Χ οπότε πιθανώς η πόλη των Μυκηνών ερημώθηκε τελείως.Πληροφορίες αντλήθηκαν από τις παρακάτω πηγές: