Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Τα τέκνα της θεάς Αφροδίτης


Η θεά Αφροδίτη ήταν σύζυγος του Ηφαίστου αλλά πολλές φορές περιγράφεται και ως ερωμένη το Άρη με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά τον Έρωτα τον Δείμο και τον Φόβο.

Με τον Ποσειδώνα έφερε στη ζωή τον Έρυκα από τον οποίο πήρε το όνομά του το ομώνυμο βουνό της Σικελίας. Το βουνό ήταν γνωστό στην αρχαιότητα και για το ιερό της Αφροδίτης που βρισκόταν στην κορυφή του.

Με το Διόνυσο χάρη στη μεσολάβηση της  θεάς Ήρας γέννησε τον Πρίαπο. Ο Πρίαπος θεωρείται ο θεός της γονιμότητας, προστάτης των υποζυγίων, των οικόσιτων ζώων, των καρποφόρων φυτών και των ανδρικών γεννητικών οργάνων.

Επίσης από το από τον θεό Ερμή έφερε στον κόσμο τον Ερμαφρόδιτο. Ο Ερμαφρόδιτος σε ηλικία 15 ετών ήταν ο ομορφότερος νέος στον κόσμο.

Μαζί με τον Αγχίση τον αδελφό του Πρίαπου που έκανε τον Αινεία. Ο Αινείας έλαβε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο και ήταν επικεφαλής των Δαρδάνων και σύμμαχος των Τρώων, ήταν ο γενναιότερος ήρωας των Τρώων μετά τον Έκτορα.

Τέκνα της θεωρούνται:

 • Δείμος
 • Έρως
 • Φόβος
 • Αρμονία
 • Ίμερος
 • Ερμαφρόδιτος
 • Υμέναιος
 • Πρίαπος
 • Ρόδη
 • Έρυξ
 • Τύχη
 • Πειθώ
 • Αινείας
 • Πολυκάονας
 • Γόλγος
 • Αδρήστεια
 • Χάριτες
Πληροφορίες αντλήθηκαν από την παρακάτω