Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

Όρκος των αρχαίων Αθηναίων Εφήβων

Οι Αθηναίοι, όταν γίνονταν 18 ετών παρουσιάζονταν στην εκκλησία του δήμου στην Πνύκα, αναγράφονταν στους καταλόγους των πολιτών (ληξιαρχικόν γραμματείον), τους χορηγούνταν ένα δόρυ και μια ασπίδα, και υπηρετούσαν για δύο χρόνια στρατιώτες, αφού έδιναν τον «Όρκο των Αθηναίων εφήβων», μπροστά από το ναό της Αγλαύρου, όπως μας τον διασώζει ο Λυκούργος στον «Κατά Λεωκράτους» λόγο 77.

Λέγεται μάλιστα πως ο όρκος γράφτηκε από τον ίδιο το Σόλωνα, νομοθέτη των Αθηναίων.


Κρατώντας τα όπλα που του εμπιστευόταν η Πατρίδα, ο Αθηναίος έφηβος μπροστά στο ναό της Αγραύλου έδινε τον παρακάτω όρκο :

Ου καταισχυνώ τα όπλα τα ιερά,
Δε θα ντροπιάσω τα όπλα μου,
ουδ' εγκαταλείψω τον παραστάτη αυτών, ότω αν στοιχίσω.
ούτε θα εγκαταλείψω τον συμπολεμιστή μου
Αμυνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων
όπου κι αν ταχθώ να πολεμήσω,
και μόνος και μετά πολλών.
θα υπερασπίζω τα ιερά και τα όσια,
Την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω, πλείω δε και αρείω όσοις αν παραδέξωμαι.
και μόνος και με πολλούς,
Και ευηκοήσω των αεί κρινόντων,
και την πατρίδα δε θα παραδώσω μικρότερη,
και τοις θεσμοίς τοις ιδρυμένοις πείσομαι, και ούστινας αν άλλους το πλήθος ιδρύσηται ομοφρόνως.
αλλά μεγαλύτερη και πολεμικότερη απ' όση θα μου παραδοθεί.
Και αν τις αναιρεί τους θεσμούς ή μη πείθηται, ουκ επιτρέψω,
Στους ισχύοντες νόμους θα υπακούω,
αμυνώ δε και μόνος και μετά πολλών.
και σε όσους άλλους νόμιμα θεσπισθούν.
Και ιερά τα πάτρια τιμήσω.
Κι αν κάποιος αναιρέσει ή αμφισβητήσει
Ίστορες θεοί τούτων
τους θεσμούς δεν θα το επιτρέψω,
Αγραυλος, Ενιάλιος, Aρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αυξώ, Ηγεμόνη
θα τον πολεμήσω είτε μόνος είτε με όλους.

Και τις ιερές παρακαταθήκες των πατέρων θα τιμήσω.Μάρτυρές μου οι θεοί
Αγραυλος, Ενυάλιος, Aρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αυξώ, ΗγεμόνηΠηγή