Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

Tι χρησίμευαν τα «σημάδια» στο Ανάκτορο των Μαλίων της Κρήτης

Με το μυστήριο θέμα της χρήσεως ή λειτουργίας του μεγάλου αριθμού διακριτικών σημείων, που συνήθως αποκαλούνται «σήματα των κτιστών» (masons’ marks), ασχολείται το νέο περιοδικό της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής (AJA, τ. Ιουλίου 2018 - 122,3).

Και συγκεκριμένα με αυτά του Ανακτόρου των Μαλίων (έργο της νεοανακτορικής εποχής, περίπου του 1700-1450 π.Χ.). Αλλά σε όλα τα κτήρια της Μινωικής Εποχής ή της Εποχής του Χαλκού στην μεγαλόνησο Κρήτη ευρίσκονται αυτά τα «σημάδια», χαραγμένα σε κομμένους πέτρινους τετράγωνους λίθους!

Και παραμένουν ένα ανοικτό θέμα προς συζήτηση…

Οι ερμηνείες ποικίλουν:

- Άλλοι λένε ότι είχαν μια απλή πρακτική χρήση, ότι δηλ. βοηθούσαν τους οικοδόμους στην τοποθέτηση των τετραγώνων,

Και άλλοι

- ότι είχαν μια μαγική ή θρησκευτική λειτουργία.

Τα εξεταζόμενα θέματα των σημάτων περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά τους και τα τεμάχια λίθου στα οποία έχουν χαραχθεί, τις φάσεις της κατασκευής κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε το σκάλισμα, την αναλογία των σηματοδοτημένων τετραγώνων στο κτήριο και την κατανομή των σημάτων σε σχέση με την οργάνωση του οικοδομικού έργου.

Το άρθρο υποθέτει ότι υπήρχε μεγάλη «κοσμική λειτουργία» των σημάτων. Αντικατόπτριζε διαφορετικά καθήκοντα, κατά την διάρκεια του έργου κατασκευής. Δείχνουν μάστορες που εμπλέκονται στην λατόμευση των οικοδομικών τετραγώνων και οικοδόμους, που είναι επιφορτισμένοι με την κατασκευή και την τελική αποκοπή ωρισμένων από τους καλύτερους τοίχους του ανακτόρου.

Αυτή είναι βέβαια μια απλοϊκή εξήγηση. Σε πρώτο επίπεδο. Στην επιφάνεια.

Αυτά τα σημάδια, κάποτε κάποιοι τα έβλεπαν και τα έδειχναν και έγραφαν γι' αυτά, και οι "επιστήμονες" τους έλεγαν "αλαφροΐσκιωτους"...
Αυτά τα χαράγματα έχουν βαθύτερο μυστικιστικό νόημα και σημασία, ενώ δεν παραβλέπω το γεγονός ότι σε αυτά συναντώνται σχεδόν όλα τα γράμματα που (αργότερα) γνωρίζουμε ως γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Και θα πρέπει να συγκριθούν με τα σύμβολα στους περίφημους σφραγιδόλιθους των Μαλίων.

Το πλήρες άρθρο στα Αγγλικά.


The function of a large number of distinctive signs, usually called masons’ marks, carved on cut-stone blocks found in Minoan or Bronze Age buildings on the island of Crete remains a debated topic. Interpretations have varied from a simple practical use, aiding the builders in positioning the blocks, to a magical or religious function. In view of the constantly expanding corpus, this article considers the use of the marks visible in the walls of the Neopalatial palace at Malia (ca. 1700–1450 B.C.E.). Topics explored include the characteristics of the marks and the blocks on which they are carved, the phases of the construction process during which the carving occurred, the proportion of marked blocks in the building, and the distribution of the marks in relation to the organization of the building project. A case is made for the largely secular function of the marks that reflects different tasks during the construction project. They are most likely identifiers for the masons involved in quarrying the blocks and the builders in charge of the construction and final trimming of some of the best executed walls of the palace.

Δείτε το Άρθρο

Του Γιώργου Λεκάκη


Πηγή