Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

Στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού Αγροτέρας Αρτέμιδος του Μειλιχίου Διός και αρχαίου νεκροταφείου, το ΚΑΣ πρότεινε την «…υπό όρους δόμηση του ακινήτου»!!!

Η παριλίσσια θέση Άγρα υπήρξε κατά την αρχαιότητα σημαντικός ιερός τόπος, συνδεόμενος με μύθους θεών και ηρώων, άρρηκτα σχετιζόμενη τοπογραφικά με τον Αρδηττό και τον Ιλισσό. Η περιοχή, από περιβαλλοντική και ιστορική άποψη, παρουσιάζει σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με μερικούς από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας (Ολυμπιείο, Βασιλική του Λεωνίδη, λόφοι Αρδηττού, κ.ά.), όπως και με σύγχρονα μνημεία μοναδικής ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας (Ζάππειο Μέγαρο, Παναθηναϊκό Στάδιο κ.ά.), αποτελώντας μοναδικό μνημειακό σύνολο.

Σήμερα, ό,τι έχει απομείνει από την Άγρα βρίσκεται στο οικόπεδο του Μετς, που περικλείεται από τις οδούς Αρδηττού, Θωμοπούλου, Κεφάλου και Κούτουλα. Στο χώρο αυτό σώζεται το μοναδικό παριλίσσιο τοπίο, με τμήμα του πρανούς της αρχαίας κοίτης του Ιλισού, τμήμα βράχου και αναλήμματος του παριλίσσιου Ιερού της Αρτέμιδος Αγροτέρας, θεμέλια του ναού του Μειλιχίου Διός και μέρος νεκροταφείου της ύστερης αρχαιότητας.

Από το 1964, όταν αποκαλύφθηκε από τον Ι. Τραυλό, κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής, τμήμα του αναλήμματος του ανδήρου, το θέμα περί απαλλοτρίωσης ή μη του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αγροτέρας έχει εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο πολλές φορές, το οποίο συνεχώς γνωμοδοτούσε υπέρ της απαλλοτρίωσης του τόπου.

Για τη διάσωση και μη οικοδόμηση του σημαντικού αυτού χώρου, το Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS, έχει εκδώσει ψήφισμα, κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης της 22ας Φεβρουαρίου 2005, ζητώντας ομόφωνα την άμεση απαλλοτρίωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού της Αγροτέρας Αρτέμιδος.

Το 2014, κατά την ανασκαφική έρευνα που διενεργούσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, σε εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, θεμέλια ενός δεύτερου κλασσικού ναού, που εξ αιτίας των κινητών ευρημάτων (αναθηματικών ανάγλυφων και επιγραφών) αποδίδεται στο Μειλίχιο Δία.

Σήμερα, με τη νέα εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, που κατατέθηκε την 25.5.2018 στο ΥΠΠΟΑ, για την κατά νόμο γνωμοδότηση από το στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προτείνεται «…η υπό όρους δόμηση του ακινήτου, με την παράλληλη διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών καταλοίπων του, εξ αιτίας της αποσπασματικής διατήρησης, της ιδιαιτέρως υψηλής αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, της γενικότερης συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα, αντιμετωπίζοντας με πνεύμα ρεαλισμού ένα πρόβλημα χρονίζον επί μισό αιώνα περίπου».Πηγή