Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

Ἡ πρώτη ἀκριβὴς μέτρηση ὕψους βουνοῦ, ἔγινε στὴν Ἑλλάδα!

Μεταξὺ διαφόρων μετρήσεων ὕψους βουνῶν στὴν ἀρχαιότητα, ἐκείνη ποὺ ξεχωρίζει καὶ ἐκπλήσσει γιὰ τὴν ἀκρίβειά της εἶναι ἡ ὑψομέτρηση κορυφῆς τοῦ Δυτικοῦ Ὀλύμπου, πιθανότατα τῆς κορυφῆς μὲ τὴν ὀνομασία Φλάμπουρο, ἀπὸ τὸν Ξεναγόρα.

Ὡς ἱστορικὴ πηγή ἔχουμε τὸν Πλούταρχο, ὁ ὁποῖος στὸ ἔργο του Βίοι Παράλληλοι ἀναφέρει ὅτι ἡ μέτρηση τοῦ Ξεναγόρα περιγράφεται λεκτικά σὲ ἐπιγραφὴ ποὺ ὑπῆρχε στὸ ἱερὸ τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνα, στὸ ἀρχαῖο Πύθιο Ἐλασσόνας. Ὁ ναὸς τοῦ Ἀπόλλωνα ἔχει ἀποκαλυφτεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ ἀρκετὰ εὐρήματα ποὺ τεκμηριώνουν τὴν ἱστορία τῆς περιοχῆς.

Ὁ κος Ἀριστείδης Φωτίου, Καθηγητής ΑΠΘ, Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, στὴν παρακάτω  ἐργασία του, μᾶς παρουσιάζει τὶς ἱστορικὲς πηγὲς  γιὰ τὶς διάφορες μετρήσεις ὕψους βουνῶν στὴν ἀρχαιότητα, μᾶς δίνει τὴν περιγραφὴ τῆς θέσης καὶ τοῦ ρόλου τῆς Περραιβικῆς Τρίπολης, περιγράφει ἀναλυτικά τὴ μέτρηση τοῦ Ξεναγόρα καὶ δίνεται ἡ ἀπόκλιση ἀπὸ τὴν ἀκριβή της τιμή. 

Ἔμφαση δίνεται στὴ μεθοδολογία τῶν μετρήσεων, ἡ ὁποία εἶναι παρόμοια μὲ προβλήματα-προτάσεις τοῦ  Ἤρωνα τοῦ Ἀλεξανδρέα. Τέλος, μελετᾶται ἡ ἐπίδραση τῶν σφαλμάτων καὶ ἀβεβαιοτήτων τῶν μετρήσεων τοῦ Ξεναγόρα καὶ ἐξάγονται συμπεράσματα ποὺ τεκμηριώνουν ὅτι ἡ ἐκπληκτικὴ ἀκρίβεια τῆς μέτρησης τοῦ Ξεναγόρα, τὴν κατατάσσει ὡς τὴν πρώτη ἐπιστημονικὴ καὶ πλέον ἀκριβὴ ὑψομέτρηση βουνοῦ στὴν ἀρχαιότητα.

Διαβᾶστε στὸν παρακάτω σύνδεσμο τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἐργασία τοῦ κου Ἀριστείδη Φωτίου, Καθηγητὴ ΑΠΘ, Τομέας Γεωδαισίας καὶ Τοπογραφίας, Ἐργαστήριο Γεωδαιτικῶν Μεθόδων καὶ Δορυφορικῶν Ἐφαρμογῶν, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Τμῆμα Ἀγρονόμων καὶ Τοπογράφων Μηχανικῶν.

Διαβάστε εδώΠηγή