Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Η Αιγηίδα πριν βυθιστεί στο Αιγαίο Πέλαγος

Ο Μύθος αναφέρει ότι όταν ο Αιγέας ενημέρωσε το γιο του για τον βαρύ φόρο αίματος που πλήρωνε στον Μίνωα, ο Θησέας αποφάσισε τότε να απαλλάξει τους Αθηναίους από τον φρικτό αυτό φόρο.

Έτσι ξεκίνησε για την Κρήτη με σκοπό να σκοτώσει τον Μινώταυρο. Καθώς τα πανιά στο καράβι ήταν μαύρα, λόγω του φόρου αίματος, ο Αιγέας ζήτησε ότι αν ο γιος του πετύχει στην αποστολή του και επιστρέψει ζωντανός, να σηκώσουν στην επιστροφή άσπρα πανιά. Όμως ενώ ο Θησέας πέτυχε στην αποστολή του, πάνω στη χαρά τους ούτε ο ίδιος ούτε ο πλοίαρχος θυμήθηκαν να αλλάξουν τα πανιά.

Όταν ο Αιγέας είδε από το Σούνιο να φτάνει το καράβι με μαύρα πανιά, νόμισε ότι ο Θησέας ήταν νεκρός και πάνω στην απελπισία του ρίχτηκε στη θάλασσα και σκοτώθηκε.

Από τότε η θάλασσα ονομάστηκε Αιγαίο Πέλαγος. Οι Αθηναίοι για να τιμήσουν ακόμα περισσότερο τον Αιγέα, τον τοποθέτησαν στη σειρά των θεών της θάλασσας και τον ανακήρυξαν γιο του Ποσειδώνα.

Όλοι οι ελληνικοί μύθοι αναφέρονται σε αληθινά γεγονότα που συνέβησαν πολλές χιλιάδες χρόνια πριν και οι περιγραφές είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χάνεται η γνώση μέσα στον χρόνο. Έτσι από τον μύθο του Αιγέα καταλαβαίνουμε ότι κάποια βύθιση συνέβη στη θάλασσα από όπου πήρε και το όνομά της.

ΑΙΓΑΙΟΝ ἡ αἰωνία (ΑΙ) ΓΑΙ(α) ..ἄρα ἡ ἑλληνική γλῶσσα κυρίως διά τοῦ γράμματος Γ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τό ΑΙΓΑΙΟΝ ἦτο πρωτίστως ΓΗ..ἡ ὁποία ἐβυθίσθη στήν θάλασσα.Αὐτά γιά ὅσους ἀρνοῦνται πεισματικά νά δεχθοῦν ὅτι ἡ ἑλληνική γλῶσσα προέρχεται ἐκ τῶν θεῶν ὠς τό μαρτυροῦν οἱ ἀρχαῖες ἑλληνικές γραφές..

Ο ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 
"πάσης παιδείης ἀρετὴν γεννῶσαι ἄμεμπτον, θρέπτειραι ψυχῆς, διανοίας ὀρθοδότειραι, καὶ νόου εὐδυνάτοιο καθηγήτειραι ἄνασσαι.. 

ΟΜΗΡΟΣ ΡΑΨΩΔΙΑ Α΄ (ΣΤΙΧΟΙ ΚF ΜΕ Λ)

οἱ δὲ δὴ ἄλλοιΖηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν.τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο,

ΑΠΟΔΟΣΙΣ

Οἱ δέ λοιπόν ἄλλοι (θεοί)
είς τό μέγαρον τοῦ Ὀλυμπίου (Διός) συνηθροίσαντο.
Εἰς αὐτούς δέ ἦρξεν ὁμιλεῖν ὁ πατήρ ἀνδρῶν καί θεῶν.
διότι ἐνεθυμήθη τόν ἄμωμον Αἴγισθον,


ΒΙΒΛΙΟΝ 5, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 74, 1η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ.
(Βιβλιοθήκης Ἱστορικῆς)

Ταῖς δὲ Μούσαις δοθῆναι παρὰ τοῦ πατρὸς τὴν τῶν γραμμάτων εὕρεσιν καὶ τὴν τῶν ἐπῶν σύνθεσιν τὴν προσαγορευομένην ποιητικήν.


Βιβλιογραφία: Ελληνική Συμπαντική Ετυμολογία


Πηγή